DRUŽSTEVNÍ vlastnictví je plnohodnotnou formou vlastnictví a má v Čechách tradici skoro dvě století

V Česku je touha vlastnit opravdu velmi silná. Proto je oproti zahraničí družstevní vlastnictví  považováno za „méně hodnotnou“ formu vlastnictví. A přitom má tato forma vlastnictví řadu výhod. Stačí se jen oprostit od předsudků.

 

Osobní Vlastnictví

Zásadní výhodou bytu v osobním vlastnictví je především možnost s tímto bytem ze strany vlastníka volně nakládat tj. vlastník si na daný byt může vzít úvěr na zaplacení kupní ceny –  většina bank totiž požaduje pro zajištění úvěru zřízení zástavy na kupované nemovitosti.

Dále byt v osobním vlastnictví může vlastník pronajímat (u družstva je potřeba souhlasu družstva).

Rekonstrukce – Byt v osobním vlastnictví lze také bez větších potíží vnitřně upravovat a rekonstruovat (samozřejmě za dodržení stavebních předpisů). U družstevního bytu s úpravami či rekonstrukcí musí souhlasit družstvo, které je skutečným vlastníkem takového bytu.

V Ostravě to zpravidla funguje tak, že u malých družstev většinou rekonstrukci moc neřeší, stačí když dáte oznámení na nástěnku, ale u velkých družstev je třeba někdy nahlásit i výměnu podlahy. 

Výhody bytu v osobním vlastnictví:                  

 • s bytem je možno volně disponovat,
 • při investování do bytu dává vlastník peníze “do svého”,
 • byt je možné použít jako zástavu a tudíž je vhodný pro koupi za použití hypotečního úvěru,
 • odpadá povinnost hradit nájemné, (vychází to ale stejně jako u družstevního)
 • byt je možno vnitřně upravovat a rekonstruovat bez souhlasu třetí osoby (za dodržení příslušných stavebních a souvisejících předpisů)
 • byt lze dále bez omezení pronajímat.

Nevýhody bytu v osobním vlastnictví:

 • vlastník odpovídá za své vlastnictví, tudíž odpovídá i za škody, které by jiným z důvodu jeho vlastnictví vznikly,
 • při koupi bytu musíte mít min 20% kupní ceny – banky poskytují většinou jen 80 % z odhadu bytu
 • při koupi jako kupec platíte 4% daň z nabytí z kupní ceny finančnímu úřadu
 • každý rok daň z nemovitosti ( u družstevního bydlení je tato daň zahrnuta v nájmu)
 • delší prodej – nutný vklad na katastr, který trvá min. 21 dnů

 

Družstevní Vlastnictví 

Základní informací, kterou musí každý zájemce o družstevní bydlení znát, je skutečnost, že zájemce si nekupuje družstevní byt a nestává se jeho vlastníkem. Kupuje si pouze své členství v družstvu, se kterým je spojeno právo nabyvatele na uzavření nájemní smlouvy k bytu.

Velmi zjednodušeně je též možno osobní i družstevní vlastnictví porovnat tak, že u osobního vlastnictví si kupujeme byt, avšak u družstevního bydlení si “kupujeme” nájem bytu. Na rozdíl od běžného nájmu jste však členy družstva, tudíž máte vliv na rozhodování a fungování družstva a tedy i na správu “vašeho” bytu.

I z těchto důvodů bývá nabízené družstevní bydlení často levnější než bydlení v osobním vlastnictví.

Výhody družstevního bydlení:

 • nižší pořizovací cena členských práv a povinností na družstvu,
 • rychlejší nabývaní družstevních práv (postačí smlouva o převodu se kterou se jde na družstvo a byt je převeden).
 • financovat bydlení ze stavebního spoření, nebo půjčkou na družstevní byty, které se v dnešní době úrokově téměř rovnají hypotéčnímu úvěru se zástavou nemovitosti a můžete dostat i 100% kupní cenyNa družstevní bydlení si můžete půjčit až do výše 2.500.000 Kč.
 • možnost bezplatného nabytí družstevního bytu po uhrazení jeho anuity a po rozhodnutí družstva o převodu bytu.

Nevýhody družstevního bydlení:

 • nestáváme se vlastníky, ale pouze kujete družstevní práva,
 • omezená možnost využití hypotečních úvěrů – můžete využít stavební spoření nebo můžete ručit jinou nemovitostí v osobním vlastnictví
 • s bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. samostatně prodat či použít jako zástavu,
 • podstatnější stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem družstva,
 • byt lze podnajmout jen na základě písemného souhlasu družstva. Bez takového souhlasu je případná podnájemní smlouva  neplatná a dále musí platit roční poplatek za pronajmutí bytu. U každého družstva je to jiné, je třeba to před pořízením bytu zjistit.

 

Sečteno, podtrženo           

Položte si na misky vah nevýhody uvedené v  článku s výhodami. Jsou konkrétní situace, kdy se družstevní bydlení náhle stane velmi lákavým  ať už máte významně omezený rozpočet, chcete za méně peněz větší byt, nejste bonitní. Jako výhodu můžou mnozí vnímat také perfektní fungování  družstev, které se postarají o dokonalou správu bytového domu. Zejména velká bytová družstva mají svůj dlouholetý profesionální aparát, včetně prověřených dodavatelů a správců, kteří efektivně a hospodárně zajišťují bytové potřeby svých členů a správu bytového fondu.

Byt v osobním vlastnictví ovšem zůstává „značka ideál“, to se asi nikdy nezmění. Nejvíc štěstí budou mít ti, kterým se podaří levně koupit, rekonstruovat a potom draze prodat – ale tady už je třeba trochu investičně zariskovat.

Na toto téma ale již příště…