Koupě pozemku

Někteří z vás dávají přednost již hotové nemovitosti, jiní si vše raději zorganizují sami a postaví si nový dům sami. Před tím, než se pustíte do samotného projektu a dalších formalit, je potřeba v první řadě vyřešit koupi pozemku. Při hledání si však musíte dát pozor na několik důležitých informací:

Je pozemek stavební? 

Pokud již máte vybranou stavbu a víte její rozměry, je velmi důležité si zjistit, zda právě na vámi vybraném pozemku je možné tuto zamýšlenou nemovitost postavit a zda je pozemek vůbec možné využít jako stavební. Pokud budete stavět dům v již zastavěné části, je vždy potřeba dodržovat určitou vzdálenost z každé strany domu od domů ostatních. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že velikostně se sice dům na pozemek vejde, ovšem nebude dodržena vzdálenost od ostatních nemovitostí a tudíž nebude možné si na pozemku dům postavit. Vždy je nejlepší navštívit místně příslušný stavební úřad, kde vám vše sdělí.

A co inženýrské sítě?

 Další důležitá informace, kterou je potřeba si před koupí pozemku ověřit je, zda je pozemek připojen ke všem inženýrským sítím. Tím se rozumí kanalizace, plyn, elektřina, vodovod a také příjezdová komunikace. Pokud ne, rozhodně si nejdříve rovněž na stavebním úřadě ověřte, zda je to možné a co všechno to obnáší. Před koupí samotného pozemku je poté vše lepší uvést ve smlouvě jako závazek prodávajícího, abyste se nenechali napálit a neměli později se zapojením sítí problémy. Pokud si budete nechávat připojit sítě sami, je potřeba počítat s tím, že to může trvat až rok a počítat s dalšími náklady až do výše stovek tisíc korun. 

 Znáte majitele pozemku a sousedy?

Jako další věc by vás mělo zajímat, kdo je nynější majitel pozemku a proč ho prodává. Zda na něj nejsou uvaleny dluhy či není v exekuci a zda pozemek nemá nějaká věcná břemena. Všechny tyto informace získáte z listu vlastnictví na katastru nemovitostí. A zjistit, kdo v blízkém okolí bydlí je opravdu důležité. Možná  vám to nepřipadá nyní důležité, ale již jsem se setkala s případy, kdy pozemek byl v pořádku, a přesto tam                     nikdo dům nepostavil a to díky sousedům.Neméně důležité je také zjistit, jak je to s přístupovými cestami k pozemku. Příjezd může být z obecní komunikace, což je lepší varianta či může vést přes soukromý pozemek. Tato druhá varianta může znamenat problém. Je totiž potřeba vše s majitelem vyjednat ve smlouvě v podobě věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek. Případně je možné pozemek též odkoupit či se stát jeho spolumajitelem.  Bez vyřešení přístupové cesty by byl problém i získat úvěr, pokud o něj budete na stavbu nemovitosti či koupi pozemku žádat.

Dejte si také pozor aby příjezdová cesta nebyla delší než 50 m, protože pak na vás čekají další úskalí….       

Průmyslové zóny  a plány obce v budoucnu?

Dobré je také zjistit si, zda se v budoucnu neplánuje v blízkém okolí stavba průmyslových zón, nové silnice, dálničních obchvatů a podobně. Výrazně by se tím mohl zvýšit hluk a celkový ruch, což by pro vás mohl rovněž být problém.     

Financování?

Jako poslední bod byste měli mít zajištěné financování. Pokud nemáte svoji hotovost, je potřeba si předem ověřit, zda vám banka půjčí, abyste nepodepsali rezervační smlouvu a nezjistili, že úvěr nedostanete. Hlavní je mít potvrzeno, že pozemek je stavební a další náležitosti dle předchozích bodů.

 

A co byste měli dále vědět?

Pokud máte rádi co nejvíce informací ještě před samotnou koupí, je také možné si zjistit, jak dopadl hydrogeologický, geologický a radonový průzkum v této oblasti. Většinou se tyto průzkumy nechávají dělat až při samotném stavebním povolení. Není však na škodu si tuto
informaci alespoň předběžně od sousedů zjistit, jelikož tento průzkum se většinou týká celé lokality. 

 

Pokud si tedy hledáte pozemek, kde si budete chtít postavit váš nový dům, nezapomeňte si vše dopředu zjistit, protože každá nezjištěná maličkost se vám může hodně prodražit nebo také můžou vaše plány zůstat pouze na papíře.

 

.

Zkušenost z nedávné doby – Na počátku jednoduchý úkol prodat  1 pozemek 

Co vše bylo třeba vyřešit  

 

Na počátku jednoduchý úkol prodat 1 pozemek, který byl bez zástavy, bylo zde zatížení přes pozemek strpět  věcné břemeno chůze a jízdy dle geometrického plánu a  prodávat se mělo na základě plné moci, protože majitelka žila trvale v cizině. 

Skončilo úspěšně 4 prodanými pozemky a 3/4 roku vyřizování.

1)  územní studie – pozemky byly zahrnuty v zóně, která překračuje svou výměrou 1 ha a podle stavebního zákona byla nutná k výstavbě na pozemcích zpracování územní studie (zákresy komunikací, inženýrských sítí, zelené zóny, aj.) cena cca 150.000 Kč. Čekali jsme cca 3 měsíce na změnu územního plánu, kdy se měla plocha snížit pod 1 ha a tím pádem bylo možno zde začít stavět bez vypracování územní studie.

2) plná moc – majitelka jednoho pozemku žila v cizině, proto bylo nutné vyhotovit plnou moc pro člena rodiny, který žil v ČR

3) zrušení věcného břemene na jméno – přes pozemky vedla na papíře příjezdová cesta, která byla řešena věcným břemenem. Jelikož byla ale zřízena na jména majitelů pozemků, toto břemeno by zůstalo po prodeji původním majitelům. 

4) zřízení věcného břemene příjezd k pozemkům–  jelikož geometrické zaměření z dřívějška již nebylo aktuální (změnilo se číslování parcel) a  stavební úřad požadoval příjezdovou cestu širokou 6,5 m (nyní bylo  pouze  cca 3 m), tím pádem bylo nutné vyhotovit nové geometrické zaměření, vypracovat smlouvu o věcném břemeni advokátem a podat na katastr. Byl to také jeden z požadavků banky kupujícího.

Aby toho nebylo málo v průběhu prodeje jsme zjistili, že máme sice plnou moc prodávající k prodeji, ale nebyla určena ke zřízení ani zrušení věcného břemene. 

5) prodej pozemku sousedovi a zřízení  mu věcného břemene cesty aby se dostal do své garáže – potřebovali jsem, aby nám dal soused souhlas s vynětím jeho lesních pozemků z půdního fondu aby se dalo na prvním prodávaném pozemku vůbec  stavět.  Jeho podmínka byla – prodej jednoho malého pozemku u jeho domu a zřízení věcného břemene přes pozemek, které vlastnili všichni 4 prodávající. 

6) vynětí lesního pozemku z půdního fondu – i když pozemek byl stavební nesplňoval 50 m2 od lesa, který tam ani nebyl, byl však  veden na katastru (po výjimce 25 m2 ani to bohužel nestačilo). Kdo toto martýrium nezažil neuvěří, kolik žádostí a vyřizování s tím je. Jen pro zajímavost se můžete podívat co vše je třeba vyřídit: 

http://www.forestry.cz/uvodni-stranka/poradna/odneti-pozemku-plneni-funkci-lesa 

vynětí cca 1.600 m2 lesa stálo 65.000 Kč 

 

7) nový přístup k pozemkům–  řešili jsme také se stavebním úřadem na  odboru dopravy nový přístup k pozemkům, protože kdybychom nechali stávající, který byl delší než 50 m, museli bychom na konci řešit ještě točnu a tím pádem poslední pozemek by přišel o téměř 1/4 stavebního pozemku. Také z hlediska vybudování a povolení to bylo levnější řešení.

8) opět další zrušení věcného břemene cesty – napřed jsem břemeno rušili, protože bylo na jméno majitelů, pak jsem ho zřídili, kvůli banky aby mohli klienti čerpat peníze a poté jsem nechala podepsat všechny kupující zrušení věcného břemene cesty, stanovili jsem dobu 2 roky,(smlouva je uložená u advokáta) kdy již všichni noví majitelé budou mít vjezdy  na pozemek přímo z hlavní cesty.

 

Toto je ve zkratce práce realitního makléře, kdy o další nesnáze v tomto případu nebyla nouze.  Vše jsem zvládla od prvního náběru do posledního předání 4 pozemků to trvalo cca 3/4 roku.